Cwrs Llawn HGH Genotropin GoQuick 120 mg 360 IU x 10 ysgrifbin

by Pfizer
Save 20%
Pris Gwreiddiol 162,000 ฿
Pris ar hyn o bryd 130,000 ฿

Cynnyrch gwreiddiol o fferyllfa wedi'i gadarnhau gan dystysgrifau'r Weinyddiaeth Iechyd

Taliadau gydag Arian Parod, Cerdyn Meistr, Visa, Paypal, Bitcoin, MoneyGram, WesternUnion, Trosglwyddo Gwifren

Llongau rhyngwladol gan DHL, UPS, Fedex - AM DDIM!

Nodwyddau HGH (Gwlad Thai) - AM DDIM!

Nodwyddau HGH ar gyfer llongau rhyngwladol i fyny 5 uned - AM DDIM!

Bag Teithio Meddygol

Dosbarthu negesydd trwy daliad arian parod yng Ngwlad Thai - AM DDIM!

Presgripsiwn Meddygol o'r clinig Bangkok - AM DDIM!

Diogelu cwsmeriaid yn llwyr, gwarant dychwelyd


Rydym yn cael ein gwerthfawrogi am ansawdd uchel y gwasanaethau.

Pa fuddion ydych chi'n eu cael?
- Yn hollol ddilys a chynnyrch ardystiedig gan gwmni fferyllol Pfizer Gwlad Belg
- Trwydded a thystysgrif dilysrwydd
- Gwarant dychwelyd am ddim, amddiffyn cwsmeriaid
- Y gwreiddiol presgripsiwn meddygol yn eich enw chi o'r clinig
- Dosbarthu negesydd 2-3 awr Yng Ngwlad Thai gan taliad arian parod neu PayPal gan cerdyn credyd
- Llongau rhyngwladol am ddim 2-3 diwrnod
- Set o nodwyddau, swabiau alcohol am ddim (popeth sydd angen i chi ei ddefnyddio)
- Cynhwysydd oeri a bag teithio
- Cymorth i gwsmeriaid 24/7 cyfeillgar ac ymgynghori â meddygon
- Cyfle unigryw i newid eich bywyd a'ch corff er gwell, a llawer mwy o fuddion eraill
Cyfarwyddiadau actifadu cam wrth gam
Sylwedd weithredol: Hormon Twf Dynol Ailgyfunol (Somatropin, HGH), Hydoddiant Sterile HGH ar gyfer pigiad isgroenol
Nodiadau i'w defnyddio:

  • Mae diffyg HGH yn y corff (mewn plant ifanc), yn cyflymu twf;
  • Bodybuilding - effaith anabolig, yn cyflymu twf cyhyrau, meinweoedd, tendonau ac anafiadau iachâd cymalau, 200% -300% yn gyflymach;
  • Mae colli pwysau, yn helpu i golli pwysau i bobl sy'n dioddef o ordewdra;
  • Gwrth-heneiddio effaith, adnewyddu'r corff dynol;
  • Mae gan iacháu briwiau ôl-lawdriniaethol, cemegol a thermol y croen, nodweddion adfywio cryf;
  • Yn cynyddu lebido rhywiol, yn cael effaith gadarnhaol ar gyflwr cyffredinol y corff cyfan.
Cyfarwyddiadau actifadu cam wrth gam

Adolygiadau Cwsmeriaid

Yn seiliedig ar adolygiadau 39 Ysgrifennwch adolygiad