Cais banc

Ar gyfer deiliaid cyfrifon banc Thai lleol, yr opsiwn yw gwneud taliadau ar-lein ar apiau symudol neu drwy wefan y banc

Defnyddiwch eich derbyniad gan ein rheolwr i'w drosglwyddo yn y cais:

- Rhif archeb a swm y taliad

- Enw'r banc

- Rhif y cyfrif ac enw'r buddiolwr

Sylwer: ar ôl talu arbedwch eich derbynneb i gadarnhau taliadGellir copïo'r deunyddiau gwefan hyn i wefannau eraill yn ein rhwydwaith "HGH Gwlad Thai" ond yn seiliedig ar ein hawlfraint
erthygl flaenorol Dosbarthu negesydd trwy daliad arian parod ar gyfer HGH yn Bangkok
erthygl nesaf Trosglwyddo Banc Lleol

Gadael sylw

Rhaid cymeradwyo sylwadau cyn ymddangos

* Meysydd gofynnol