Arian Adnau ATM

Mae gan y rhan fwyaf o'r melinau ar Phuket beiriannau arian ATM Adneuo yn unrhyw un ohonynt y gallwch eu gwneud i'n cyfrif banc. Ar ôl gosod yr archeb rydych chi'n derbyn data o'n gwybodaeth rheolwr i'w thalu:

  • Rhif archeb a swm y taliad
  • Enw'r banc
  • Rhif y cyfrif ac enw'r buddiolwr

Sylwer: ar ôl talu arbedwch eich derbynneb i gadarnhau taliadGellir copïo'r deunyddiau gwefan hyn i wefannau eraill yn ein rhwydwaith "HGH Gwlad Thai" ond yn seiliedig ar ein hawlfraint
erthygl flaenorol Trosglwyddo Banc Lleol

Gadael sylw

Rhaid cymeradwyo sylwadau cyn ymddangos

* Meysydd gofynnol